Bahart Regatta
Amatőr Vitorlásverseny Sorozat és
Yardstick Flottabajnokság
Következő verseny
rajt időpontja

Nevezés

Ezen az oldalon a Bahart Regatta Amatőr Vitorlásverseny-sorozat és Yardstick Flottabajnokság futamaira tud nevezni. 

Nevezés

Nevezési díj

Felnőtt (magában foglalja a túra- és a pályaversenyt is): 6.000,- Ft/fő/2nap
Gyermekeknek 8 éves korig ingyenes, 8-14 éves korig: 3.000,- Ft/fő/2nap


Számlaszám: 11992505-05500873-00000000 Balatoni Hajózási ZRT.

A közlemény rovatba: verseny helyszíne, hajónév, létszám (felnőtt-ifjúsági)

Szavatosság kizárása

A hajók vezetői és a legénység teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a rendezvény szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelősséget sem a jelen Versenykiírás, vagy bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza. Minden hajó felelős személye, illetve legénysége maga dönt arról, hogy a hajó illetve a legénység képzettsége alkalmas-e az adott időjárási viszonyok között a rendezvényen való részvételre.

A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között a versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi sérülésekért vagy halálesetért és vagyoni károkért, veszteségekért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, illetve megbízottjai és alvállalkozói semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője kijelenti, hogy a rendezvényre és a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat és előírásokat ismeri, azokat tudomásul vette, betartja és a felelősségi körébe tartozó személyekkel ezeket ismerteti, illetve az esemény teljes időtartama alatt mind a vízen, mind a szárazföldön betartatja.


A nevezők nevezésükkel tudomásul veszik, hogy a versenyről, a versenyre történő ki- és behajózásról és a parti programokról film- és fotófelvételek készülhetnek, amelyeken a hajók, illetve a hajón tartózkodó személyek látszhatnak. Ezeket a fotókat, illetve filmfelvételeket – amennyiben nem sértik a személyiségi jogokat – a versenyrendezőség korlátlanul felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, értékesítheti, illetve továbbadhatja harmadik személynek. A nevezők és résztvevők ezzel kapcsolatban mindennemű utólagos követelésről, vagy kártérítési igényükről kifejezetten lemondanak.

Figyelem! A versenyrendezőség az azonosíthatatlan hajókat nem értékeli!